VÝHODY SOLÁRNÍHO SYSTÉMU?
  • V dnešním světě rostoucích cen energií přináší solární technika:

  • Možnost výrazné úspory finančních prostředků potřebných pro ohřev TUV popřípadě do vytápění, tak i samozřejmě i částečnou energetickou nezávislost na dodávkách energie využitelnou pro ohřev teplé vody, ať už pro běžnou spotřebu nebo pro vytápění.

  • Při průměrném množství sluneční energie, které na ČR za 1 rok dopadne - cca 1000 kWh/m2 na metr čtvereční (v přepočetu na průměrnou cenu elektrické energie je to cca 3000 Kč), lze tedy instalací solárního systému ušetřit velkou část nákladů na přípravu teplé. V případě vysoké využitelnosti slunečního záření 60 – 80% představuje roční úsporu v přepočtu na peníze cca 6500 ,- /rok.

  • Návratnost vložených finančních prostředků do solární techniky se dostává na hranici 10 let což ve srovnání s garantovanou životností solárních panelů 25 let je přijatelná.