REFERENCE

RD Bzenec – Solární systém pro ohřev TUV, dohřev plynovým závěsným kotlem. 2 x panel 200l solární - zásobník

RD Kunovice – Solární systém pro ohřev TUV, dohřev plynovým závěsným kotlem. 2 x panel 200l Sol. Zásobník.

RD Znojmo-Přímětice – Solární systém pro ohřev TUV s podporou vytápění, včetně využití akumulace přebytečného tepla (při spalování tuhých paliv dřeva a čer. Uhlí) z nádrží 2x800l, dodávka včetně MaR. 2 x panel 300l Sol. Zásobník.

RD Znojmo-Přímětice–Solární systém pro ohřev TUV, dohřev plynovým stacionárním kotlem. 2 x panel 300l Sol. Zásobník.

RD Kohoutovice–systém pro ohřev TUV s podporou vytápění, včetně využití akumulace přebytečného tepla. Monitorování sytému s průběžným vyhodnocováním. Měření solárních zisků a vyrobeného tepla. Měření spotřebovaného tepla na ohřev TUV a do okruhu vytápění s digitálním přenosem V-bus do PC. Nastavování hodnot a parametrů přes PC. Dohřev kondenzační kotel Baxi Luna 3 systém HT 18 kW, 7,5 kW topné elektrické těleso.